युवा संशोधक जव्वाद पटेल यांस आयईआरपी पुरस्कार

जव्वाद यांनी तयार केलेल्या रक्त नमुना न घेता मधुमेह चाचणी करणारे नॉन इनव्हेसीव शुगर डिटेक्शन डिवाईसची या पुरस्कारासाठी निवड करण्यात

Read more
error: Content is protected !!

Signup to receive latest news in your inbox!

Send this to a friend